รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
46 ม.2   ตำบลสมุด  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044558905 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :