รายงานการจัดการเรียนการสอน
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 
ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 

 • วันที่ 27 ก.ย. - 1ต.ค. 2564             >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 20 - 23 ก.ย. 2564             >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 13 - 17 ก.ย. 2564             >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 6 - 10 ก.ย. 2564               >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2564       >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 23 - 27 ส.ค. 2564            >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 16 - 20 ส.ค. 2564            >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 9 - 13 ส.ค. 2564              >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 2 - 6 ส.ค. 2564                >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 26 - 30 ก.ค. 2564            >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 19 - 23 ก.ค. 2564            >>คลิ๊ก<<

 • วันที่ 12 - 16 ก.ค. 2564            >>คลิ๊ก<<

งานทะเบียน