ช่องทางการติดต่อรับข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อรับข่าวสาร
ให้นักเรียนสแกน QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม Facebook ตามระดับชั้นของตนเอง 
เพื่อเป็นช่องทางการรับส่งข้อมูล และ ติดต่อสื่อสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.66 KB