สถานศึกษาปลอดภัย
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.38 KB
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.78 KB
แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.44 KB
แผนเผชิญเหตุ กรณีติดเชื้อโควิด19 ในสถานศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.65 KB
การวางแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.18 KB