ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยนายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  จัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564,11:40   อ่าน 171 ครั้ง