ภาพกิจกรรม
การเข้ารับการฉีดวัคซีนนักเรียน Pfizer เข็มที่ 2
การเข้ารับการฉีดวัคซีนนักเรียน Pfizer เข็มที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยมีนายสัจภาส สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ให้กำลังใจนักเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,11:20   อ่าน 247 ครั้ง