หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document O27 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.2 KB
Adobe Acrobat Document ว.6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document ว.14 การบรรจุและแต่งตั้ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
Adobe Acrobat Document ว.19 การประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document ว.22พัฒนาบุคคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.13 KB
Adobe Acrobat Document ว.24 การย้าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.79 MB
Adobe Acrobat Document ว5_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.58 KB
Adobe Acrobat Document ว7_กคศ._การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้เป็นครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.38 KB
Adobe Acrobat Document ว7_แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.91 KB
Adobe Acrobat Document ว8_หลักเกณฑ์การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีอื่น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.97 KB
Adobe Acrobat Document ว9_กคศ._การนับหน่วยกิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.48 KB
Adobe Acrobat Document ว24_การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งมาตรฐานข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.41 KB
Adobe Acrobat Document ว24_ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 842.97 KB
Adobe Acrobat Document ว27_กคศ.หลักเกณฑ์สอบบรรจุครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.24 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือหลักฐานที่ใช้แสดงประกอบวิชาชีพครู_คุรุสภา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.98 KB