รางวัลและความภูมิใจ
นวัตกรรม/Best Practice ของสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้รับรางวัลระดับ ดีมาก ในการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 การขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,15:05   อ่าน 664 ครั้ง