ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 65
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
กิจกรรมการปฐมนิเทศเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหม่ และเสริมสร้างภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
ประกาศฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับนักเรียนอายุ 12-18ปี ในสถานศึกษา อำเภอปราสาท
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64