กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์ แฝงบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0897182414
อีเมล์ : jurairat.aommie@gmail.com